Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2014

3115 6272 500
Reposted fromunco unco viadefinition-of-sex definition-of-sex
broniecka
7111 3b5d 500
Emanuelle Ferrari photography vol.001
broniecka
7300 7801 500
Emanuelle Ferrari photography vol.003
broniecka
7146 9d27 500
Emanuelle Ferrari photography vol.002
broniecka
7338 9d4c 500
Emanuelle Ferrari photography vol.005
broniecka
Nawet chciałbym uciec stąd Tylko dokąd, dokąd tu uciekać?
— Myslovitz "Siódmy koktajl"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
broniecka
Pragnę żyć i posuwać się dalej, choćby to było bardzo niebezpieczne i wymagało największego poświęcenia
— Joseph Conrad
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
broniecka
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
broniecka
Pytają mnie, czemu zaczęłam od końca i cofnęłam się do początku. To proste. Nie umiałam zrozumieć początku, póki nie ujrzałam końca.
— J. Fitch
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
broniecka
Budziłem się w nocy, żeby patrzeć na twoją śpiącą twarz. To było jak położenie mi ręki na głowie i pozwalało spać dalej.
— Jacek Podsiadło ‘W lunaparkach smutny, w lunaparkach śmieszny’
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
broniecka
8885 8e60

"Kiedy skończyliśmy uprawiać miłość po raz pierwszy, zapadliśmy w głęboki sen, z którego za jakiś czas wybudziło nas rosnące podniecenie. Nim nastał brzask, wielokrotnie przysypialiśmy i budziliśmy się w pełnym upojenia cyklu, by wreszcie ocknąć się późnym popołudniem, czując wspaniałe spełnienie i niemożliwy do wytrzymania głód".

Philippa Gregory "Kochanice króla"
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty
broniecka
Play fullscreen

I wanna say I lived each day, until I died
I know that I had something in somebody's life
The hearts I have touched, will be the proof that I leave
That I made a difference and this world will see
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

May 27 2014

broniecka
[...] wolę z Tobą zbłądzić, niż z innymi dojść do celu.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
broniecka
Jak się komuś nieszczęści, to i z pięści zachrzęści!
— Władysław Stanisław Reymont "Ziemia obiecana"
Reposted frommajkey majkey viacytaty cytaty
broniecka
Tak wielu z nas musiało żyć z tym, co zrobili, bądź z tym, czego nigdy nie zrobili. Z tym, co się nie udało, z tym, co w danej chwili wydawało się właściwe, ponieważ nie potrafiliśmy przewidzieć przyszłości. Gdybyśmy tylko potrafili dostrzec niekończący się ciąg konsekwencji naszych najmniejszych czynów. Jednak nie możemy wiedzieć więcej - do czasu, aż taka wiedza stanie się bezużyteczna.
— John Green
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
broniecka
Wszystko przeminie. Mądry człowiek wie o tym od samego początku i niczego nie żałuje.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty

May 20 2014

broniecka
5077 6854
Reposted fromteaholic teaholic viacytaty cytaty
broniecka
5057 bed8 500
Reposted fromteaholic teaholic viacytaty cytaty
broniecka
Powiem wam co wiem na temat małżeństwa. Pewnego dnia spojrzysz na niego nienawidząc go całym swoim jestestwem i życząc mu najokrutniejszej śmierci. To minie
— Girls
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
broniecka
Nie oczekuj nic po ludziach, oni i tak zawiodą. Lepiej stawiaj sobie samemu oczekiwania. Wyjdziesz z tego lepszy i silniejszy.
— Blackkrose
Reposted fromBlackkRose BlackkRose viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl